Oświetlenie drogowe

Ważnym kierunkiem działalności jest kompleksowa budowa oraz obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego

Realizujemy.

  • Linie oświetlenia drogowego
  • Oświetlenia parków i skwerów

ZREALIZOWANE OBIEKTY W OSTATNIM CZASIE

  • Budowa oświetlenia drogowego LED w miejscowości Wołów i Kopcie gm. Bliżyn
  • Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 42 na odcinku Pięty – Płaczków
  • Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów, Sobótka, Wojtyniów gm. Bliżyn
  • Wymiana szafek sterujących oświetleniem w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej
  • Dowieszenia lamp w technologii LED w ciągu drogi powiatowej 0307T zasilanej ze ST Zalezianka Górna gm. Łączna
  • Budowa sieci elektrycznej oświetleniowej 0,4kV w m. Występa gm. Łączna
  • Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bliżyn