Roboty elektroenergetyczne

Obecnie głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót elektroenergetycznych.

Wykonujemy:

 • Linie kablowe średniego napięcia, niskiego napięcia oraz automatyki
 • Stacje transformatorowe słupowe, kontenerowe oraz wnętrzowe
 • Napowietrzne linie średniego napięcia
 • Napowietrzne linie niskiego napięcia
 • Przyłącza energetyczne SN i nN

ZREALIZOWANE OBIEKTY W OSTATNIM CZASIE

 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów VENDO PARK w Skarżysku-Kam.
 • Awaryjna naprawa napowietrznej linii SN GPZ Przysucha Nowe Miasto – RE Skarżysko
 • Przebudowa linii kablowej 15kV Przychodnia Sz-c – Masarnia Sz-c oraz Masarnia Sz-c Kolejowa w m. Szydłowiec
 • Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Miłej w Kielcach
 • PBW wraz z robotami budowlanymi w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy fotowoltaicznej w m. Bedlno gm. Końskie 
 • Przebudowa elementów linii 15kV GPZ Występa- Suchedniów gm. Łączna