Usługi projektowe

Jednym z ważnych obszarów działalności firmy jest wykonywanie projektów elektroenergetycznych.

Zajmujemy się wykonywaniem projektów:

 • Przyłączy energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • Modernizacji sieci elektroenergetycznych
 • Oświetlenia drogowego
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektów przemysłowych i mieszkaniowych

Podczas projektowania opieramy się na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych, typowych katalogów energetycznych, oraz wieloletnim doświadczeniu wykwalifikowanej kadry projektantów.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NASZE PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

 • Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przyłączy elektroenergetycznych dla obszaru działalności PGE Dystrybucja SA. Oddział Skarżysko-Kamienna
 • PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu montażu samochodów przy ul. Ściegiennego w Kielcach
 • PBW przebudowy linii SN i nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kłudno Górne w m. Kłudno Górne, gm. Klwów
 • PBW przebudowy stacji transformatorowej ML wraz z nawiązaniami linii kablowych nN i SN w m. Skarżysko-Kamienna
 • PBW budowy linii kablowej SN od słupa nr 31 przed stacją Wólka Zychowa 2 w linii SN Przysucha Stary Młyn do słupa nr 92 przed PO Niekłań w linii SN Stąporków Piasek gm. Stąporków
 • PBW przebudowy linii napowietrznej linii 15kV na kablową relacji GPZ Szydłowiec – Majdów odg. Zagórze 1,2 Brzask w m. Brzeście, Zagórze gm. Bliżyn
 • Dokumentacja projektowa dowieszenia lamp w technologii LED w ciągu drogi powiatowej 0307T zasilane ze ST Zalezianka Górna gm. łączna